COMP là gì? Nghĩa của từ comp

COMP là gì?

COMP“Cartilage Oligomeric Matrix Protein” trong tiếng Anh.

COMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COMP“Cartilage Oligomeric Matrix Protein”.

Cartilage Oligomeric Matrix Protein: Protein ma trận liên kết sụn.

Một số kiểu COMP viết tắt khác:

College of Osteopathic Medicine of the Pacific: Cao đẳng Y học nắn xương Thái Bình Dương.

Coordinated multipoint: Đa điểm phối hợp.
CoMP.

Committee for Orphan Medicinal Products: Ủy ban về các sản phẩm thuốc dành cho trẻ mồ côi.

Canadian Organization of Medical Physicists: Tổ chức các nhà vật lý y tế Canada.

Committee for Orphan Medical Products: Ủy ban về các sản phẩm y tế dành cho trẻ mồ côi.

Certified Obesity Medicine Physician: Bác sĩ Y khoa Béo phì được Chứng nhận.

Coordinate Multi-Point: Phối hợp đa điểm.

Climate and Ocean Monitoring and Prediction: Giám sát và Dự báo Khí hậu và Đại dương.

Creating Original Music Project: Tạo dự án âm nhạc gốc.

Giải thích ý nghĩa của COMP

COMP có nghĩa “Cartilage Oligomeric Matrix Protein”, dịch sang tiếng Việt là “Protein ma trận liên kết sụn”.