CONCACAF là gì? Nghĩa của từ concacaf

CONCACAF là gì?

CONCACAF“Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football” trong tiếng Anh.

CONCACAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CONCACAF“Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football”.

Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football: Liên đoàn bóng đá Hiệp hội Bắc, Trung Mỹ và Caribe.

Giải thích ý nghĩa của CONCACAF

CONCACAF có nghĩa “Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Hiệp hội Bắc, Trung Mỹ và Caribe”.