COO là gì? Nghĩa của từ coo

COO là gì?

COO“Chief Operating Officer” trong tiếng Anh.

COO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COO“Chief Operating Officer”.

Chief Operating Officer: Giám đốc điều hành.

Giải thích ý nghĩa của COO

COO có nghĩa “Chief Operating Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc điều hành”.