COS là gì? Nghĩa của từ cos

COS là gì?

COS“Cooper Ornithological Society” trong tiếng Anh.

COS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COS“Cooper Ornithological Society”.

Cooper Ornithological Society: Hiệp hội Điều khiển học Cooper.

Một số kiểu COS viết tắt khác:

Corsican language: Ngôn ngữ Corsican.
mã ISO 639-2: cos.

Cosine: Cosine.
cos.

Childhood Onset Schizophrenia: Bệnh tâm thần phân liệt khởi phát thời thơ ấu.

Giải thích ý nghĩa của COS

COS có nghĩa “Cooper Ornithological Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Điều khiển học Cooper”.