COTS là gì? Nghĩa của từ cots

COTS là gì?

COTS“Commercial Off The Shelf” trong tiếng Anh.

COTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng COTS“Commercial Off The Shelf”.

Commercial Off The Shelf: Thương mại ra khỏi kệ.
Hay "Thương mại sẵn sàng", nó đề cập đến những sản phẩm đã có sẵn và có thể được mua trên thị trường. Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong nghành kinh doanh mua bán, dịch vụ thương mại.

Một số kiểu COTS viết tắt khác:

Crown-of-thorns starfish: Sao biển gai.

Commercial Orbital Transportation Services: Dịch vụ vận chuyển quỹ đạo thương mại.

Giải thích ý nghĩa của COTS

COTS có nghĩa “Commercial Off The Shelf”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại ra khỏi kệ”.