CPAN là gì? Nghĩa của từ cpan

CPAN là gì?

CPAN“Comprehensive Perl Archive Network” trong tiếng Anh.

CPAN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPAN“Comprehensive Perl Archive Network”.

Comprehensive Perl Archive Network: Mạng lưu trữ Perl toàn diện.

Một số kiểu CPAN viết tắt khác:

Cricket Players' Association Nepal: Hiệp hội người chơi cricket Nepal.

Child Psychiatry Access Network: Mạng truy cập tâm thần trẻ em.

Certified PostAnesthesia Nurses: Y tá gây mê được chứng nhận.

Giải thích ý nghĩa của CPAN

CPAN có nghĩa “Comprehensive Perl Archive Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưu trữ Perl toàn diện”.