CPB là gì? Nghĩa của từ cpb

CPB là gì?

CPB“Cycles Per Byte” trong tiếng Anh.

CPB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CPB“Cycles Per Byte”.

Cycles Per Byte: Chu kỳ mỗi Byte.

Một số kiểu CPB viết tắt khác:

Communist Party of Burma: Đảng Cộng sản Miến Điện.

Corporation for Public Broadcasting: Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng.

Cardiopulmonary bypass: Bỏ qua tim phổi.

Crown Property Bureau: Cục tài sản Crown.

Communist Party of Belgium: Đảng Cộng sản Bỉ.

Communist Party of Britain: Đảng Cộng sản Anh.

Consumer Protection Board: Ban bảo vệ người tiêu dùng.

Cycle Per Byte: Chu kỳ mỗi Byte.

Cyclic Permuted Binary: Nhị phân hoán đổi theo chu kỳ.

Coat Protein Binding: Liên kết protein áo.

Communist Party of Bharat: Đảng Cộng sản Bharat.

Communist Party of Bangladesh: Đảng cộng sản Bangladesh.

Centre for Plant Biotechnology: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật.

Communist Party of Byelorussia: Đảng Cộng sản Byelorussia.

Central Planning Board: Ban kế hoạch trung tâm.

Certifiable Predator B: Động vật ăn thịt có thể chứng nhận B.

Committee for Public Buildings: Ủy ban về các tòa nhà công cộng.

Core Performance Boost: Tăng hiệu suất cốt lõi.

Central Planning Bureau: Cục kế hoạch trung ương.

Communist Party of Belarus: Đảng Cộng sản Belarus.

Consolidated Plantations Berhad: Các đồn điền hợp nhất Berhad.

Constrained Parameters Bitstream: Tham số ràng buộc Bitstream.

Channel Patrol Boats: Tàu tuần tra kênh.

Cambodia Post Bank: Ngân hàng Bưu điện Campuchia.

Centre for Population Biology: Trung tâm Sinh học Quần thể.

Celiac Plexus Block: Khối đám rối Celiac.

Chicago Partnership Board: Hội đồng đối tác Chicago.

Corporate Partnership Board: Ban hợp tác công ty.

Cartagena Protocol on Biosafety: Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.

Chinese Professionals and Businesses: Chuyên gia và Doanh nghiệp Trung Quốc.

Centraal Planbureau: Centraal Planbureau.

Carboxypeptidase B: Carboxypeptidase B.

Capability Package Board: Ban gói năng lực.

CREB-Binding Protein: Protein liên kết CREB.

Central Procurement Board: Ban mua sắm trung tâm.

Centre of Plant Biodiversity: Trung tâm Đa dạng sinh học Thực vật.

Giải thích ý nghĩa của CPB

CPB có nghĩa “Cycles Per Byte”, dịch sang tiếng Việt là “Chu kỳ mỗi Byte”.