CRVO là gì? Nghĩa của từ crvo

CRVO là gì?

CRVO“Central Retinal Vein Occlusion” trong tiếng Anh.

CRVO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CRVO“Central Retinal Vein Occlusion”.

Central Retinal Vein Occlusion: Tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm.

Giải thích ý nghĩa của CRVO

CRVO có nghĩa “Central Retinal Vein Occlusion”, dịch sang tiếng Việt là “Tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm”.