CTĐ là gì? Nghĩa của từ ctđ

CTĐ là gì?

CTĐ“Chữ thập đỏ” trong tiếng Việt.

CTĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTĐ“Chữ thập đỏ”.

Chữ thập đỏ.

Giải thích ý nghĩa của CTĐ

CTĐ có nghĩa “Chữ thập đỏ” trong tiếng Việt.