CTTNHH là gì? Nghĩa của từ cttnhh

CTTNHH là gì?

CTTNHH“Công ty trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.

CTTNHH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTTNHH“Công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Giải thích ý nghĩa của CTTNHH

CTTNHH có nghĩa “Công ty trách nhiệm hữu hạn” trong tiếng Việt.