CTZ là gì? Nghĩa của từ ctz

CTZ là gì?

CTZ“Chemoreceptor Trigger Zone” trong tiếng Anh.

CTZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CTZ“Chemoreceptor Trigger Zone”.

Chemoreceptor Trigger Zone: Vùng kích hoạt thụ thể hóa học.

Một số kiểu CTZ viết tắt khác:

Central Time Zone: Múi giờ miền Trung.

Cyclothiazide.

Giải thích ý nghĩa của CTZ

CTZ có nghĩa “Chemoreceptor Trigger Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng kích hoạt thụ thể hóa học”.