CUS là gì? Nghĩa của từ cus

CUS là gì?

CUS“Because” trong tiếng Anh.

CUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CUS“Because”.

Because: Bởi vì.
Dùng trong nhắn tin trực tiếp hoặc thông qua các ứng dụng.

Một số kiểu CUS viết tắt khác:

Cause: Vì.
Nguyên nhân, nguyên do, lý do.

See You Soon: Hẹn sớm gặp lại.

Computer User Satisfaction: Sự hài lòng của người dùng máy tính.

Common User System: Hệ thống người dùng chung.

Critical University Studies: Nghiên cứu đại học quan trọng.

Copper monosulfide: Đồng monosulfide.
Có công thức hóa học như sau: CuS.

Canadian Union of Students: Liên hiệp sinh viên Canada.

Cambridge Union Society: Hội liên hiệp Cambridge.

Constitution of the United States: Hiến pháp Hoa Kỳ.

Concordia University System: Hệ thống Đại học Concordia.

Catholic University School: Trường Đại học Công giáo.

Giải thích ý nghĩa của CUS

CUS có nghĩa “Because”, dịch sang tiếng Việt là “Bởi vì”.