CUZ là gì? Nghĩa của từ cuz

CUZ là gì?

CUZ“Cause” trong tiếng Anh.

CUZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CUZ“Cause”.

Cause: Nguyên nhân, nguyên do, bởi vì.
Từ cause thường được viết rút gọn cho từ because (bởi vì, tại vì), cho nên cuz cũng mang nghĩa giống như cause/because.

Giải thích ý nghĩa của CUZ

CUZ có nghĩa “Cause”, dịch sang tiếng Việt là “Nguyên nhân, nguyên do, bởi vì”.