CVA là gì? Nghĩa của từ cva

CVA là gì?

CVA“Chu Văn An” trong tiếng Việt, “Cerebrovascular accident” trong tiếng Anh.

CVA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CVA“Chu Văn An”, “Cerebrovascular accident”.

Chu Văn An.

Cerebrovascular accident: Tai biến mạch máu não.

Một số kiểu CVA viết tắt khác:

Contextual Value Added: Giá trị gia tăng theo ngữ cảnh.

Giải thích ý nghĩa của CVA

VIỆT NGỮ.

CVA có nghĩa “Chu Văn An” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

CVA có nghĩa “Cerebrovascular accident”, dịch sang tiếng Việt là “Tai biến mạch máu não”.