CWE là gì? Nghĩa của từ cwe

CWE là gì?

CWE“Common Weakness Enumeration” trong tiếng Anh.

CWE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CWE“Common Weakness Enumeration”.

Common Weakness Enumeration: Liệt kê điểm yếu chung.

Một số kiểu CWE viết tắt khác:

Collaborative Working Environment: Môi trường làm việc hợp tác.

Chief Wage Earners: Người hưởng lương chính.

Collaborative Working Group Environment: Môi trường nhóm làm việc hợp tác.

Continental Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật lục địa.

Chief Wage Earner: Người kiếm tiền lương chính.

California Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật ở California.

Cyber Warfare Engineer: Kỹ sư chiến tranh mạng.

Common Written Examination: Kiểm tra Viết chung.

Canadian Wrestling's Elite: Giải đấu vật của Canada.

China Wrestling Entertainment: Giải đấu đấu vật Trung Quốc.

Commission for Women's Equality: Ủy ban vì sự bình đẳng của phụ nữ.

Championship Wrestling Entertainment: Giải trí đấu vật vô địch.

Central Western European: Trung Tây Âu.

Certified Wine Educator: Nhà giáo dục rượu được chứng nhận.

Central West End: Trung tâm phía tây.

Cooperative Wholesale Establishment: Cơ sở bán buôn hợp tác.

Comprehensive Written Examination: Kiểm tra Viết toàn diện.

Center for Water and the Environment: Trung tâm Nước và Môi trường.

Catalyst for Women Entrepreneurship: Chất xúc tác cho nữ doanh nhân.

Giải thích ý nghĩa của CWE

CWE có nghĩa “Common Weakness Enumeration”, dịch sang tiếng Việt là “Liệt kê điểm yếu chung”.