CXT là gì? Nghĩa của từ cxt

CXT là gì?

CXT“Christmas Island Time” trong tiếng Anh.

CXT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CXT“Christmas Island Time”.

Christmas Island Time: Giờ Đảo Giáng sinh.

Giải thích ý nghĩa của CXT

CXT có nghĩa “Christmas Island Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ Đảo Giáng sinh”.