DASH là gì? Nghĩa của từ dash

DASH là gì?

DASH“Dietary Approaches to Stop Hypertension” trong tiếng Anh.

DASH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DASH“Dietary Approaches to Stop Hypertension”.

Dietary Approaches to Stop Hypertension: Phương pháp tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn huyết áp cao.

Một số kiểu DASH viết tắt khác:

Dynamic Adaptive Streaming over HTTP: Truyền trực tuyến thích ứng động qua HTTP.

Desktop and mobile Architecture for System Hardware: Kiến trúc máy tính để bàn và thiết bị di động cho phần cứng hệ thống.

Driving Alexandria Safely Home: Lái xe về nhà an toàn ở Alexandria.

Drone Anti-Submarine Helicopter: Máy bay trực thăng chống tàu ngầm Drone.

Design and Architecture Senior High School: Trường Trung học Thiết kế và Kiến trúc.

Delvon Assistance for Social Harmony: Hỗ trợ Delvon cho Hòa hợp xã hội.

Division of Adolescent and School Health: Bộ phận Y tế vị thành niên và Trường học.

Digital Access to Scholarship at Harvard: Học bổng Tiếp cận Kỹ thuật số tại Harvard.

Drone Anti Submarine Helicopter: Máy bay trực thăng chống tàu ngầm không người lái.

Damansara–Shah Alam Elevated Expressway: Đường cao tốc trên cao Damansara – Shah Alam.

Giải thích ý nghĩa của DASH

DASH có nghĩa “Dietary Approaches to Stop Hypertension”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp tiếp cận chế độ ăn uống để ngăn chặn huyết áp cao”.