DAW là gì? Nghĩa của từ daw

DAW là gì?

DAW“Digital Audio Workstation” trong tiếng Anh.

DAW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAW“Digital Audio Workstation”.

Digital Audio Workstation: Máy trạm âm thanh kỹ thuật số.
Tên một thiết bị điện tử dùng để ghi, chỉnh sửa, cũng như sản xuất các tệp âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của DAW

DAW có nghĩa “Digital Audio Workstation”, dịch sang tiếng Việt là “Máy trạm âm thanh kỹ thuật số”.