DCAS là gì? Nghĩa của từ dcas

DCAS là gì?

DCAS“Devon and Cornwall Archery Society” trong tiếng Anh.

DCAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCAS“Devon and Cornwall Archery Society”.

Devon and Cornwall Archery Society: Hội bắn cung Devon và Cornwall.

Giải thích ý nghĩa của DCAS

DCAS có nghĩa “Devon and Cornwall Archery Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hội bắn cung Devon và Cornwall”.