DCCP là gì? Nghĩa của từ dccp

DCCP là gì?

DCCP“Datagram Congestion Control Protocol” trong tiếng Anh.

DCCP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCCP“Datagram Congestion Control Protocol”.

Datagram Congestion Control Protocol: Datagram Giao thức kiểm soát tắc nghẽn.

Giải thích ý nghĩa của DCCP

DCCP có nghĩa “Datagram Congestion Control Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Datagram Giao thức kiểm soát tắc nghẽn”.