DCIM là gì? Nghĩa của từ dcim

DCIM là gì?

DCIM“Digital Camera Images” trong tiếng Anh.

DCIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCIM“Digital Camera Images”.

Digital Camera Images: Hình ảnh máy ảnh kỹ thuật số.

Một số kiểu DCIM viết tắt khác:

Data Center Infrastructure Management: Quản lý cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DCIM

DCIM có nghĩa “Digital Camera Images”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh máy ảnh kỹ thuật số”.