DCLTR là gì? Nghĩa của từ dcltr

DCLTR là gì?

DCLTR“Decluttering” trong tiếng Anh.

DCLTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCLTR“Decluttering”.

Decluttering: Phân loại, dọn dẹp, tối giản.
Kiểu viết này được dùng trong các lĩnh vực liên quan đến hàng không, địa lý, bản đồ...

Giải thích ý nghĩa của DCLTR

DCLTR có nghĩa “Decluttering”, dịch sang tiếng Việt là “Phân loại, dọn dẹp, tối giản”.