DCM là gì? Nghĩa của từ dcm

DCM là gì?

DCM“Dilated Cardiomyopathy” trong tiếng Anh.

DCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCM“Dilated Cardiomyopathy”.

Dilated Cardiomyopathy: Bệnh cơ tim giãn nở.

Một số kiểu DCM viết tắt khác:

Digital Clock Manager: Trình quản lý đồng hồ kỹ thuật số.

Dynamic Causal Modelling: Mô hình nhân quả động.

Giải thích ý nghĩa của DCM

DCM có nghĩa “Dilated Cardiomyopathy”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh cơ tim giãn nở”.