DCOD là gì? Nghĩa của từ dcod

DCOD là gì?

DCOD“Data Cube On Demand” trong tiếng Anh.

DCOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCOD“Data Cube On Demand”.

Data Cube On Demand: Khối dữ liệu theo yêu cầu.

Một số kiểu DCOD viết tắt khác:

Dân Chơi Or Die.
Tên của một nhóm bao gồm các thành viên trong dòng nhạc Underground.

Demolition Control Overlay District: Quận lớp phủ kiểm soát phá dỡ.

Giải thích ý nghĩa của DCOD

DCOD có nghĩa “Data Cube On Demand”, dịch sang tiếng Việt là “Khối dữ liệu theo yêu cầu”.