DCOF là gì? Nghĩa của từ dcof

DCOF là gì?

DCOF“Dynamic Coefficient Of Friction” trong tiếng Anh.

DCOF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCOF“Dynamic Coefficient Of Friction”.

Dynamic Coefficient Of Friction: Hệ số ma sát động.

Giải thích ý nghĩa của DCOF

DCOF có nghĩa “Dynamic Coefficient Of Friction”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ số ma sát động”.