DCOM là gì? Nghĩa của từ dcom

DCOM là gì?

DCOM“Distributed Component Object Model” trong tiếng Anh.

DCOM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCOM“Distributed Component Object Model”.

Distributed Component Object Model: Mô hình đối tượng thành phần phân tán.
Tập hợp bao gồm các khái niệm cũng như giao diện chương trình - một công nghệ độc quyền của hãng Microsoft.

Một số kiểu DCOM viết tắt khác:

Disney Channel Original Movie: Phim gốc của Disney Channel.

Doctor of Commerce: Tiến sĩ thương mại.

DeBusk College of Osteopathic Medicine: Trường Cao đẳng Y học Xương khớp DeBusk.

Digital Commerce Association: Hiệp hội thương mại kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DCOM

DCOM có nghĩa “Distributed Component Object Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đối tượng thành phần phân tán”.