DCOP là gì? Nghĩa của từ dcop

DCOP là gì?

DCOP“Desktop Communication Protocol” trong tiếng Anh.

DCOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCOP“Desktop Communication Protocol”.

Desktop Communication Protocol: Giao thức giao tiếp trên máy tính để bàn.

Giải thích ý nghĩa của DCOP

DCOP có nghĩa “Desktop Communication Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức giao tiếp trên máy tính để bàn”.