DDI là gì? Nghĩa của từ ddi

DDI là gì?

DDI“Device Driver Interface” trong tiếng Anh.

DDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDI“Device Driver Interface”.

Device Driver Interface: Giao diện trình điều khiển thiết bị.

Một số kiểu DDI viết tắt khác:

Diverging Diamond Interchange: Giao thoa kim cương phân kỳ.

Development Dimensions International: Kích thước phát triển quốc tế.

Data Documentation Initiative: Sáng kiến ​​Tài liệu Dữ liệu.

Dungeons & Dragons Insider.

Dublin Design Institute: Viện thiết kế Dublin.

Drug-Drug Interaction: Tương tác Thuốc-Thuốc.

Direct Democracy Ireland: Nền dân chủ trực tiếp Ireland.

Direct Dial-In: Quay số trực tiếp.

Directorate of Digital Innovation: Tổng cục đổi mới kỹ thuật số.

Divisional Detective Inspector: Thanh tra thám tử sư đoàn.

Directorate for Digital Innovation: Cục đổi mới kỹ thuật số.

Database Design Inc.: Cơ sở dữ liệu Design Inc..

Drug–Drug Interactions: Tương tác Thuốc - Thuốc.

Director of Defense Intelligence: Giám đốc Tình báo Quốc phòng.

Directorate of Defense Industries: Tổng cục công nghiệp quốc phòng.

Deputy Director for Intelligence: Phó giám đốc tình báo.

Deep Dynamic Isostasy: Isostasy động sâu.

Deputy Director of Intelligence: Phó giám đốc tình báo.

Drug Discovery Initiative: Sáng kiến ​​khám phá ma túy.

Domain-Domain Interaction: Tương tác tên miền.

Dartmouth Debate Institute: Viện tranh luận Dartmouth.

Disaster Deficit Index: Chỉ số thâm hụt thiên tai.

Giải thích ý nghĩa của DDI

DDI có nghĩa “Device Driver Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện trình điều khiển thiết bị”.