DDP là gì? Nghĩa của từ ddp

DDP là gì?

DDP“Danish Design Prize” trong tiếng Anh.

DDP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDP“Danish Design Prize”.

Danish Design Prize: Giải thiết kế Đan Mạch.

Một số kiểu DDP viết tắt khác:

Deutsche Demokratische Partei: Deutsche Demokratische Partei.
tiếng Đức, "Đảng Dân chủ Đức" - cựu chính đảng ở Weimar Đức.

Diamond Dallas Page: Diamond Dallas Page.
đô vật chuyên nghiệp người Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của DDP

DDP có nghĩa “Danish Design Prize”, dịch sang tiếng Việt là “Giải thiết kế Đan Mạch”.