DDS là gì? Nghĩa của từ dds

DDS là gì?

DDS“Doctor of Dental Surgery” trong tiếng Anh.

DDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DDS“Doctor of Dental Surgery”.

Doctor of Dental Surgery: Bác sĩ phẫu thuật nha khoa.

Giải thích ý nghĩa của DDS

DDS có nghĩa “Doctor of Dental Surgery”, dịch sang tiếng Việt là “Bác sĩ phẫu thuật nha khoa”.