DE là gì? Nghĩa của từ de

DE là gì?

DE“Delaware” trong tiếng Anh.

DE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DE“Delaware”.

Delaware: Delaware.
ký hiệu bưu chính.

Một số kiểu DE viết tắt khác:

Germany: Đức.
ISO 3166 digram.

German language: Ngôn ngữ Đức.
mã ISO 639-1: de.

Giải thích ý nghĩa của DE

DE có nghĩa “Delaware”, dịch sang tiếng Việt là “Delaware”.