DEA là gì? Nghĩa của từ dea

DEA là gì?

DEA“Drug Enforcement Administration” trong tiếng Anh.

DEA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEA“Drug Enforcement Administration”.

Drug Enforcement Administration: Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm.

Một số kiểu DEA viết tắt khác:

Drug Enforcement Agency: Cơ quan Thực thi Ma túy.

Giải thích ý nghĩa của DEA

DEA có nghĩa “Drug Enforcement Administration”, dịch sang tiếng Việt là “Cục Quản lý Thực thi Dược phẩm”.