DEC là gì? Nghĩa của từ dec

DEC là gì?

DEC“Department of Environmental Conservation” trong tiếng Anh.

DEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEC“Department of Environmental Conservation”.

Department of Environmental Conservation: Cục Bảo tồn Môi trường.

Một số kiểu DEC viết tắt khác:

Digital Equipment Corporation: Tổng công ty thiết bị kỹ thuật số.

Disasters Emergency Committee: Ủy ban Khẩn cấp Thảm họa.

Giải thích ý nghĩa của DEC

DEC có nghĩa “Department of Environmental Conservation”, dịch sang tiếng Việt là “Cục Bảo tồn Môi trường”.