DECA là gì? Nghĩa của từ deca

DECA là gì?

DECA“Defense Commissary Agency” trong tiếng Anh.

DECA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DECA“Defense Commissary Agency”.

Defense Commissary Agency: Cơ quan Ủy ban Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DECA

DECA có nghĩa “Defense Commissary Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Ủy ban Quốc phòng”.