DECT là gì? Nghĩa của từ dect

DECT là gì?

DECT“Digital European Cordless Telephone” trong tiếng Anh.

DECT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DECT“Digital European Cordless Telephone”.

Digital European Cordless Telephone: Điện thoại không dây kỹ thuật số Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của DECT

DECT có nghĩa “Digital European Cordless Telephone”, dịch sang tiếng Việt là “Điện thoại không dây kỹ thuật số Châu Âu”.