DESO là gì? Nghĩa của từ deso

DESO là gì?

DESO“Dễ sợ” trong tiếng Việt, “Defence Export Services Organisation” trong tiếng Anh.

DESO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DESO“Dễ sợ”, “Defence Export Services Organisation”.

Dễ sợ.
Đây là kiểu viết không dấu, dính liền lại với nhau của 2 từ "dễ" và "sợ".

Defence Export Services Organisation: Tổ chức dịch vụ xuất khẩu quốc phòng.

Một số kiểu DESO viết tắt khác:

Decentralized Social: Xã hội phi tập trung.

Departmental Entry Subordinate Officer: Cán bộ cấp dưới của bộ phận nhập cảnh.

Direct Effect of Social Origins: Ảnh hưởng trực tiếp của nguồn gốc xã hội.

Giải thích ý nghĩa của DESO

VIỆT NGỮ.

DESO có nghĩa “Dễ sợ” trong tiếng Việt.

Từ này thường hay xuất hiện trên facebook, khiến nhiều người lầm tưởng nó là một từ gì đó đặc biệt hoặc ngoại ngữ.

NGOẠI NGỮ.

DESO có nghĩa “Defence Export Services Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức dịch vụ xuất khẩu quốc phòng”.