DEU là gì? Nghĩa của từ deu

DEU là gì?

DEU“Germany” trong tiếng Anh.

DEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEU“Germany”.

Germany: Đức.
ISO 3166 trigram.

Một số kiểu DEU viết tắt khác:

German language: Ngôn ngữ Đức.
mã ISO 639-2: deu.

Giải thích ý nghĩa của DEU

DEU có nghĩa “Germany”, dịch sang tiếng Việt là “Đức”.