DFIG là gì? Nghĩa của từ dfig

DFIG là gì?

DFIG“Data Fusion Information Group” trong tiếng Anh.

DFIG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFIG“Data Fusion Information Group”.

Data Fusion Information Group: Nhóm thông tin kết hợp dữ liệu.

Một số kiểu DFIG viết tắt khác:

Doubly-Fed Induction Generators: Máy phát điện cảm ứng gấp đôi Fed.

Giải thích ý nghĩa của DFIG

DFIG có nghĩa “Data Fusion Information Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm thông tin kết hợp dữ liệu”.