DGA là gì? Nghĩa của từ dga

DGA là gì?

DGA“Direction générale des armées” trong tiếng Anh.

DGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DGA“Direction générale des armées”.

Direction générale des armées: Direction générale des armées.
"Tổng cục các lực lượng vũ trang" của Pháp.

Giải thích ý nghĩa của DGA

DGA có nghĩa “Direction générale des armées”, dịch sang tiếng Việt là “Direction générale des armées”.