DGD là gì? Nghĩa của từ dgd

DGD là gì?

DGD“Diploma in Graphic Design” trong tiếng Anh.

DGD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DGD“Diploma in Graphic Design”.

Diploma in Graphic Design: Văn bằng thiết kế đồ họa.

Một số kiểu DGD viết tắt khác:

Duryea-Gode Disease: Bệnh Duryea-Gode.

Dworkin's Game Driver: Trình điều khiển trò chơi của Dworkin.

Dubai Good Delivery: Dubai giao hàng tốt.

Democratic Governance for Development: Quản trị dân chủ để phát triển.

Dworkin's Generic Driver: Trình điều khiển Chung của Dworkin.

Demographic Game Design: Thiết kế trò chơi nhân khẩu học.

Giải thích ý nghĩa của DGD

DGD có nghĩa “Diploma in Graphic Design”, dịch sang tiếng Việt là “Văn bằng thiết kế đồ họa”.