DGPS là gì? Nghĩa của từ dgps

DGPS là gì?

DGPS“Differential GPS” trong tiếng Anh.

DGPS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DGPS“Differential GPS”.

Differential GPS: GPS vi sai.
GPS: Hệ thống định vị toàn cầu.

Giải thích ý nghĩa của DGPS

DGPS có nghĩa “Differential GPS”, dịch sang tiếng Việt là “GPS vi sai”.