DHA là gì? Nghĩa của từ dha

DHA là gì?

DHA“DocosaHexaenoic Acid” trong tiếng Anh.

DHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHA“DocosaHexaenoic Acid”.

DocosaHexaenoic Acid: Axit docosahexaenoic.

Giải thích ý nghĩa của DHA

DHA có nghĩa “DocosaHexaenoic Acid”, dịch sang tiếng Việt là “Axit docosahexaenoic”.