DHY là gì? Nghĩa của từ dhy

DHY là gì?

DHY“Dahomey” trong tiếng Anh.

DHY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHY“Dahomey”.

Dahomey: Dahomey.
ISO 3166 bát quái, trở thành BEN cho Benin vào năm 1977.

Giải thích ý nghĩa của DHY

DHY có nghĩa “Dahomey”, dịch sang tiếng Việt là “Dahomey”.