DIFF là gì? Nghĩa của từ diff

DIFF là gì?

DIFF“Differential Illumination Focal Filtering” trong tiếng Anh.

DIFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIFF“Differential Illumination Focal Filtering”.

Differential Illumination Focal Filtering: Lọc tiêu cự chiếu sáng khác biệt.

Một số kiểu DIFF viết tắt khác:

Dharamshala International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dharamshala.

Dublin International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dublin.

Differentiable: Có thể phân biệt.
Diff.

Dubai International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dubai.

Dehradun International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dehradun.

DaVinci International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế DaVinci.

Durban International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Durban.

Dili International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dili.

Dhaka International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dhaka.

Dallas International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dallas.

Dhaka International Folk Fest: Lễ hội dân gian quốc tế Dhaka.

Dingle International Film Festival: Liên hoan phim quốc tế Dingle.

Digital Independent Film Festival: Liên hoan phim độc lập kỹ thuật số.

Daegu Independent short Film Festival: Liên hoan phim ngắn độc lập Daegu.

Development Import Finance Facility: Cơ sở tài chính nhập khẩu phát triển.

Giải thích ý nghĩa của DIFF

DIFF có nghĩa “Differential Illumination Focal Filtering”, dịch sang tiếng Việt là “Lọc tiêu cự chiếu sáng khác biệt”.