DINA là gì? Nghĩa của từ dina

DINA là gì?

DINA“Dirección de Inteligencia Nacional” trong tiếng Anh.

DINA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DINA“Dirección de Inteligencia Nacional”.

Dirección de Inteligencia Nacional: Dirección de Inteligencia Nacional.
tiếng Tây Ban Nha, "Cục tình báo quốc gia" —công an mật vụ Chile.

Một số kiểu DINA viết tắt khác:

Diesel Nacional: Diesel Nacional.
tiếng Tây Ban Nha, "National Diesel" — Nhà sản xuất xe buýt và xe tải của Mexico hiện được gọi là DINA.

Giải thích ý nghĩa của DINA

DINA có nghĩa “Dirección de Inteligencia Nacional”, dịch sang tiếng Việt là “Dirección de Inteligencia Nacional”.