DIP là gì? Nghĩa của từ dip

DIP là gì?

DIP“Dual In-line Package” trong tiếng Anh.

DIP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIP“Dual In-line Package”.

Dual In-line Package: Gói nội tuyến kép.
Thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực điện tử.

Một số kiểu DIP viết tắt khác:

Digital Image Processing: Xử lý hình ảnh kỹ thuật số.

Device-Independent Pixel: Pixel độc lập với thiết bị.

Distributed Information Processing: Xử lý thông tin phân tán.

Document Image Processing: Xử lý ảnh tài liệu.

Ductile Iron Pipe: Ống gang dẻo.

Direct Income Payments: Thanh toán thu nhập trực tiếp.

Diindenoperylene.

Diiminopyridine.

Desquamative Interstitial Pneumonia: Viêm phổi kẽ do bong vảy.

Deinked pulp: Bột giấy đã tách lớp.

Database of Interacting Proteins: Cơ sở dữ liệu về các protein tương tác.

Defective Interfering Particle: Hạt giao thoa bị lỗi.

Debtor In Possession: Con nợ sở hữu.

Giải thích ý nghĩa của DIP

DIP có nghĩa “Dual In-line Package”, dịch sang tiếng Việt là “Gói nội tuyến kép”.