DISSTAF là gì? Nghĩa của từ disstaf

DISSTAF là gì?

DISSTAF“DIS Search and Target Acquisition Fidelity experiment” trong tiếng Anh.

DISSTAF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISSTAF“DIS Search and Target Acquisition Fidelity experiment”.

DIS Search and Target Acquisition Fidelity experiment: Thử nghiệm độ trung thực của chuyển đổi mục tiêu và tìm kiếm DIS.

Giải thích ý nghĩa của DISSTAF

DISSTAF có nghĩa “DIS Search and Target Acquisition Fidelity experiment”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm độ trung thực của chuyển đổi mục tiêu và tìm kiếm DIS”.