DJI là gì? Nghĩa của từ dji

DJI là gì?

DJI“Djibouti” trong tiếng Anh.

DJI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DJI“Djibouti”.

Djibouti: Djibouti.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của DJI

DJI có nghĩa “Djibouti”, dịch sang tiếng Việt là “Djibouti”.