DKK là gì? Nghĩa của từ dkk

DKK là gì?

DKK“Danish krone” trong tiếng Anh.

DKK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DKK“Danish krone”.

Danish krone: Krone Đan Mạch.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của DKK

DKK có nghĩa “Danish krone”, dịch sang tiếng Việt là “Krone Đan Mạch”.