DLIC là gì? Nghĩa của từ dlic

DLIC là gì?

DLIC“Detachment Left-In-Contact” trong tiếng Anh.

DLIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLIC“Detachment Left-In-Contact”.

Detachment Left-In-Contact: Tách rời-trong-liên hệ.

Giải thích ý nghĩa của DLIC

DLIC có nghĩa “Detachment Left-In-Contact”, dịch sang tiếng Việt là “Tách rời-trong-liên hệ”.